Specialets konklusioner

Her vil jeg gennemgå nogle af de væsentligste pointer fra konklusionen.

 Sammenfattende kan man sige, at Randers Biblioteks weblogs har betydning for den interne kommunikation i og med, at biblioteket har fået rum, hvor medarbejderne kan ytre sig, hvis de har lyst, som de ikke havde tidligere. Dette er en betydelig udvidelse af medarbejderne handlerum, idet der umiddelbart ikke er nogle begrænsninger for ytringsfriheden. I praksis er der dog nogle magtmekanismer som kan være en barriere for deres deltagelse, og det kan desuden opleves som svært for medarbejderne at blive en legitim deltager på bloggen.

Bibliotekets blogs har også betydet, at medarbejderne nu er synlige på en helt anden måde end tidligere – både overfor kolleger og chefer. Det kan både betyde, at man som medarbejder aktivt kan profilere sig, men omvendt kan en eksplicit synliggørelse også virke skræmmende.

En anden måde, hvorpå en af bibliotekets blogs har haft betydning for den interne kommunikation, er ved at have samlet forskellige informationer, som medarbejderne bruger i deres daglige arbejdspraksis ét sted. En anden blog består af kortlægning af viden, hvilket vil sige en kortlægning af, hvem der ved hvad, og hvad der sker på et overordnet niveau i organisationen, hvilket medarbejderne finder meget overskueligt. Samtidig udtrykker de også et ønske om at være ajourførte og fremhæver bloggene som et sted, hvor de kan følge med i, hvad der sker i andre afdelinger. Det har betydet at kolleger, der normalt ikke ser hinanden i kaffepausen eller kontortiden, har mulighed for at ”tale” sammen, og dermed skabe grobund for såvel social kontakt som øget faglig videndeling.

Ulempen er, at de tre weblogs har givet medarbejderne endnu en ting, som de skal bruge deres tid på, hvilket kan være et stressmoment i dagligdagen, hvor medarbejderne føler, at de i forvejen har rigeligt at se til og rigelig med informationskanaler. Desuden er det ikke alle indlæg, som medarbejderne finder lige relevante, og derved kan det føles som spild af tid.

Hovedsagelig på grund af den manglende tid opstår der et begrænset brug af bibliotekets blogs. Medarbejderne legitimerer den begrænsede brug ud fra de arbejdsmæssige betingelser, hvor også tilgængelighed bliver nævnt som en barriere for den aktive deltagelse. For nogle medarbejdere er det fx ikke acceptabel handling at benytte blogs, mens man har vagt, mens andre netop benytter sig af den mulighed. Andre igen vælger at blogge hjemmefra.

At blogging tager tid har medført en generel opfattelse af, at det er medarbejderne med meget kontortid som blogger mest. Denne nye form for synliggørelse kan skabe en ulighed blandt medarbejderne som ikke tidligere var så udtalt. Vi ser her, hvordan brugen har betydning for de interne relationer, der eksisterer på biblioteket, hvilket også er med til at definere den interne kommunikation.

Det er vigtigt at pointere, at webloggen blev opfattet og brugt forskelligt af de forskellige medarbejdere i forskellige kontekster. Det har derfor været interessant netop at se på de forskellige betydninger brugen af bibliotekets weblogs blev tillagt, hvilket jeg her har forsøgt kort at sammenfatte. 

Reklamer

Den endelige problemformulering

Specialets endelige problemformulering blev konkret knyttet til min case og fik følgende ordlyd:

Hvilke betydninger har brugen af Randers Biblioteks weblogs for den interne kommunikation?

Min problemformulering forudsatte et indblik både i bibliotekets tre weblogs og den interne kommunikation i organisationen. Jeg var både interesseret i medarbejdernes praksis og i at få medarbejdernes egne perspektiver og meningskonstruktioner af deres deltagelse på bibliotekets weblogs og den interne kommunikation, og jeg valgte derfor at foretage både observationer og kvalitative interview. Dette empiriske materiale valgte jeg at teoretisere i forhold til et kommunikations- og organisationsteoretisk perspektiv.

I min forundersøgelse af weblogs stødte jeg gentagne gange på tre begreber, som blev brugt til at fremhæve webloggens kvaliteter og egenskaber. Disse tre begreber relaterede sig alle til intern organisationskommunikation, og jeg valgte derfor de tre begreber som teoretiske nedslagspunkter i specialet. Det drejer sig om begreberne relationer, videndeling og dialog.

Det afleverede speciale

Nu er det cirka en måned siden, jeg afleverede, så det er vist ved at være på tide at fortælle lidt mere om, hvad specialet endte ud i.

Det er altid lidt skræmmende at finde et afleveret projekt frem igen, for man opdager altid noget, man kunne have gjort bedre, uddybet lidt mere, og noget som måske slet ikke skulle have været med. Det er selvfølgelig derfor en efterfølgende mundtlig eksamen kan være en fordel, for her får man mulighed for at rette op på fejl og mangler, uddybe og forklare. Det har jeg nu fravalgt, for det er jo også meget rart, at det hele er overstået, så man kan komme videre. Og det er hovedsagelig det, jeg har brugt den sidste måneds tid på – at tænke fremad, undersøge nye muligheder og komme i gang med min jobsøgning.

Men nu er det altså ved at være tid til at tilbageblik på det afleverede speciale, og det vil de kommende blogposter således handle om.

Status

Hvad er det så egentlig lige, at jeg har kunne bruge denne blog til, og har den så levet op til mine forventninger? For at starte med det sidste spørgsmål så er det et nej. Men det er lige så meget mig selv, der ikke har kunnet leve op til mine egne forventninger, som det er bloggens skyld. Jeg har for det første ikke været så god til hyppigt at poste indlæg. For det andet har jeg ikke deltaget ret meget på andre blogs, og dermed har jeg heller ikke draget andres opmærksomhed hen mod min blog.

Jeg kan dog se, at der er en del som er inde og lure her på bloggen, hvilket, jeg synes, er ret sjovt. Alle er selvfølgelig hjertelig velkomne, for ellers havde jeg jo ikke lavet den offentlig. Jeg håber, at I finder noget interessant. Jeg havde forventet, at bloggen havde medført kommentarer, som kunne inspirere mig og få mig til at tænke, men det har der ikke været så meget af, som jeg havde håbet på. Men det der har været, har jeg været glad for!

Det mest positive ved denne blog er, at den har givet mig erfaring med mediet. Jeg har fået indsigt i, hvad det vil sige og ikke mindst kræver at være blogger. Min blog har også fået mig til at reflektere over mit speciale på en anden måde, da jeg pludselig skulle præsentere det for andre. Samtidig har det også været en smule intimiderende. Bloggen har også givet mig lyst til at følge med på andre blogs for at se, hvad folk skriver om, og hvordan mediet gribes an – både hos private og corporate blogging.

Så alt i alt er jeg glad for og har på ingen måder fortrudt denne blog!

Så er specialet afleveret!

Torsdag d. 20. september afleverede jeg nytrykte og endnu varme eksemplarer af mit speciale på eksamenskontoret og til min vejleder. Det var selvfølgelig en stor glæde – dog blandet med en del træthed og stres. Siden da har den stået på total afslapning og en uges sommerhusophold med min dejlige familie. Der var ingen internet opkobling, og jeg havde glemt opladeren til min mobiltelefon – irriterende og samtidig en enorm befrielse. 🙂

At mit speciale nu er afleveret betyder ikke, at denne blog er død – ikke endnu i hvert fald. Jeg mangler først og fremmest at gøre status og dernæst at fortælle noget mere om indholdet af det endelige speciale.

Jeg har læst alt for meget…

Så blev det lige tid til lidt selvrefleksion. Fik lige en kommentar omkring min litteratur, og kom til at tænke på, at i starten begik jeg den fejl, at jeg læste stort set ALT om blogs. Jeg har fået en fantastisk baggrundsviden, men meget meget lidt kan jeg bruge direkte i forhold til min problemstilling, så i princippet har det været spild af tid. Så mit råd til andre, der skal i gang med noget lignende, er, at de udelukkende skal fokusere på det, der har relevans for deres problemstilling. Jeg ved godt, at man skal have noget baggrundsviden, og at man kan opdage spændende ting ved at læse bredt, men for mig har det været en kæmpe tidsrøver. Men jeg ved meget om blogs 🙂

1 måned til aflevering

Uha, nu er der kun 1 måned, til jeg skal aflevere!! Bliver meget stresset af at tænke på alle de ting jeg skal nå! Analysen skal være færdig, konklusionen, formidlingsdelen, og så alle de andre afsnit som også lige skal skrives igennem, så det kommer til at blive en helhed. Og så er der også alle de andre små ting som det engelske resumé, litteraturliste, forside, gennemlæsning og rettelse af komma og stavefejl. Det tager jo alt sammen tid! Uha, bare jeg kan nå det! Det skal jeg!


Velkommen til min specialeblog!

Mit speciale handler om brugen af blogs til intern organisationskommunikation. Kommentarer er meget velkomne. Forhåbentlig bliver jeg klogere, og mit speciale bliver bedre.
juli 2018
M T O T F L S
« nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Reklamer