Archive for the 'Min case' Category

Specialets konklusioner

Her vil jeg gennemgå nogle af de væsentligste pointer fra konklusionen.

 Sammenfattende kan man sige, at Randers Biblioteks weblogs har betydning for den interne kommunikation i og med, at biblioteket har fået rum, hvor medarbejderne kan ytre sig, hvis de har lyst, som de ikke havde tidligere. Dette er en betydelig udvidelse af medarbejderne handlerum, idet der umiddelbart ikke er nogle begrænsninger for ytringsfriheden. I praksis er der dog nogle magtmekanismer som kan være en barriere for deres deltagelse, og det kan desuden opleves som svært for medarbejderne at blive en legitim deltager på bloggen.

Bibliotekets blogs har også betydet, at medarbejderne nu er synlige på en helt anden måde end tidligere – både overfor kolleger og chefer. Det kan både betyde, at man som medarbejder aktivt kan profilere sig, men omvendt kan en eksplicit synliggørelse også virke skræmmende.

En anden måde, hvorpå en af bibliotekets blogs har haft betydning for den interne kommunikation, er ved at have samlet forskellige informationer, som medarbejderne bruger i deres daglige arbejdspraksis ét sted. En anden blog består af kortlægning af viden, hvilket vil sige en kortlægning af, hvem der ved hvad, og hvad der sker på et overordnet niveau i organisationen, hvilket medarbejderne finder meget overskueligt. Samtidig udtrykker de også et ønske om at være ajourførte og fremhæver bloggene som et sted, hvor de kan følge med i, hvad der sker i andre afdelinger. Det har betydet at kolleger, der normalt ikke ser hinanden i kaffepausen eller kontortiden, har mulighed for at ”tale” sammen, og dermed skabe grobund for såvel social kontakt som øget faglig videndeling.

Ulempen er, at de tre weblogs har givet medarbejderne endnu en ting, som de skal bruge deres tid på, hvilket kan være et stressmoment i dagligdagen, hvor medarbejderne føler, at de i forvejen har rigeligt at se til og rigelig med informationskanaler. Desuden er det ikke alle indlæg, som medarbejderne finder lige relevante, og derved kan det føles som spild af tid.

Hovedsagelig på grund af den manglende tid opstår der et begrænset brug af bibliotekets blogs. Medarbejderne legitimerer den begrænsede brug ud fra de arbejdsmæssige betingelser, hvor også tilgængelighed bliver nævnt som en barriere for den aktive deltagelse. For nogle medarbejdere er det fx ikke acceptabel handling at benytte blogs, mens man har vagt, mens andre netop benytter sig af den mulighed. Andre igen vælger at blogge hjemmefra.

At blogging tager tid har medført en generel opfattelse af, at det er medarbejderne med meget kontortid som blogger mest. Denne nye form for synliggørelse kan skabe en ulighed blandt medarbejderne som ikke tidligere var så udtalt. Vi ser her, hvordan brugen har betydning for de interne relationer, der eksisterer på biblioteket, hvilket også er med til at definere den interne kommunikation.

Det er vigtigt at pointere, at webloggen blev opfattet og brugt forskelligt af de forskellige medarbejdere i forskellige kontekster. Det har derfor været interessant netop at se på de forskellige betydninger brugen af bibliotekets weblogs blev tillagt, hvilket jeg her har forsøgt kort at sammenfatte. 

Reklamer

Den endelige problemformulering

Specialets endelige problemformulering blev konkret knyttet til min case og fik følgende ordlyd:

Hvilke betydninger har brugen af Randers Biblioteks weblogs for den interne kommunikation?

Min problemformulering forudsatte et indblik både i bibliotekets tre weblogs og den interne kommunikation i organisationen. Jeg var både interesseret i medarbejdernes praksis og i at få medarbejdernes egne perspektiver og meningskonstruktioner af deres deltagelse på bibliotekets weblogs og den interne kommunikation, og jeg valgte derfor at foretage både observationer og kvalitative interview. Dette empiriske materiale valgte jeg at teoretisere i forhold til et kommunikations- og organisationsteoretisk perspektiv.

I min forundersøgelse af weblogs stødte jeg gentagne gange på tre begreber, som blev brugt til at fremhæve webloggens kvaliteter og egenskaber. Disse tre begreber relaterede sig alle til intern organisationskommunikation, og jeg valgte derfor de tre begreber som teoretiske nedslagspunkter i specialet. Det drejer sig om begreberne relationer, videndeling og dialog.

Udflugt til Randers

Så har jeg været en tur i Randers, og det var bare alle tiders! Jeg fik indsamlet min empiri, og er nu klar til at gå i gang med min analyse (ikke at det er det eneste, jeg mangler – gid det var så vel, men jeg mangler desværre stadig at få skrevet ret meget). Jeg føler dog, at jeg nu er nået et godt stykke videre, og jeg har fået en hel masse at vide, som jeg glæder mig til at få sat lidt i system.

Jeg vil gerne sige mange tak til alle de mennesker på Randers Bibliotek, som afså tid til at tale med mig. I skal have et stort TAK, fordi I var så søde og imødekommende 🙂

Intern, ekstern eller integreret kommunikation

Er det overhovedet muligt at opdele en organisations kommunikation i en intern og en ekstern del? Har den ene ikke altid indflydelse på den anden?

Teoretisk deler man dog de to kommunikationsformer fra hinanden for overskuelighedens skyld og for at give mulighed for fordybelse indenfor et af områderne, og det er også det, som jeg har valgt at gøre i mit speciale. Problemet er nu bare, at jeg har fået øje på, at bloggen måske i særdeleshed har sløret grænserne mellem den interne og den eksterne kommunikation.

Jeg har observeret det på andre organisationers blogs, men jeg vil tage udgangspunkt i min case, Randers Bibliotek, hvor jeg kan se, at mange af indlæggene på den offentlige tilgængelige blog er internt rettet eller i hvert fald har intern interesse. Det vidner selvfølgelig om en stor åbenhed i organisationen, at alle dens interessenter kan følge med i mange af de ting, der foregår på biblioteket. Men det betyder også, at min foreløbige afgrænsning ikke holder. Jeg ville jo kun se på den interne blog og det i forhold til den interne kommunikation, men nu kan jeg godt se, at jeg også er nødt til at se på den eksterne blog, idet den også fungerer som en slags intern blog. Forvirret? Ja, lidt. Måske jeg i stedet skulle kalde det for integreret kommunikation? Jeg mener, at jeg har læst et sted, at bloggen netop blev betegnet som ”integreret kommunikation i praksis” (må lige se, om jeg kan finde det igen…).

 Update: Jeg fandt noget – se kommentar…

Spion eller deltager?

Hvor mange mon der egentlig læser blog-indlæg uden at kommentere på dem? Ikke bare her på min blog, men på blogs i det hele taget. Der må være rigtig mange! For det meste leger jeg også selv spion, og det er så udbredt, at det på netsprog har fået betegnelsen ’lurking’.

Men hvorfor er det, at man ikke deltager i debatten, eller bare efterlader en kommentar til blogindehaverens fornøjelse? Der skal selvfølgelig være en følelse af relevans, for ellers gider man højst sandsynlig ikke, men selv hvis der er en relevansoplevelse, er det ikke altid, der bliver efterladt kommentarer.

Jeg kender det fra mig selv! Jeg kan godt læse på en masse blogs og få noget ud af det, men det er yderst sjældent, at jeg efterlader en kommentar. Så skal jeg virkelig synes, at emnet er interessant, eller føle at jeg kan bidrage med noget. Sjældne gange synes jeg også bare, at bloggeren har fortjent en kommentar.

På en måde efterlader man også en del af sig selv – et fingeraftryk kan man vel sige, når man kommenterer, og derfor kunne jeg forestille mig, at der vil være nogen, som tænker en ekstra gang over, hvad de skriver eller måske ligefrem bliver skræmt ved tanken om at skulle skrive noget, som vil blive læst af andre. I forhold til corporate blogging tror jeg, at dette har endnu større betydning. Det er sikkert fint nok, hvis du kan lide ord og forstår, hvordan du skal bruge dem for at udtrykke dig selv, men hvad sker der på en arbejdsblog, hvis du er grammatisk svag og ikke staver korrekt? Måske er der nogle medarbejdere, der vælger ikke at deltage, fordi de er bange for kritik eller latterliggørelse? Omvendt er der sikkert også nogen som synes, at det er nemmere at give udtryk for meninger og holdninger på skrift end ved ansigt til ansigt samtaler.

Normalt vil det være svært for en forsker på internettet at få kontakt eller overhovedet at få øje på ’lurkers’. Her har jeg dog en fordel, idet det er en intern blog, jeg undersøger, så jeg ved, hvem medarbejderne er, og kan dermed også se, hvem der ikke deltager. Jeg glæder mig til at interviewe både spioner og deltagere og få deres syn på sagen.

At finde en case

Jeg har nu endelig fundet en casevirksomhed!! Men det har ikke været særlig nemt at finde frem til en virksomhed, som har en intern blog, og som vil bruge tid på at dele den med en studerende. Det undrer mig også, at der ikke er nogle organisationer – ex diverse NGO’er, som har en intern blog. Eller det er der måske også, men så har jeg bare ikke kunnet finde frem til dem. Kender I en organisation eller virksomhed, som har en intern blog? Så sig endelig til! Selv om jeg har fundet en case, vil det jo være meget rart at vide, hvor udbredt det er. De eksterne blogs er altså en del lettere at finde.

Mit endelige valg og umiddelbare bedste bud på en egnet case er Randers Bibliotek. I min søgen efter en organisation, som har en intern blog, er jeg flere gange stødt på Randers Bibliotek, og det forekommer mig, at de er ret innovative, og jeg tror derfor også, at de kan være og er et forgangsbillede for mange andre biblioteker – og kan måske også være det for andre organisationer. Randers Bibliotek har både en blog som er offentlig tilgængelig og en blog som kun er til brug for personalet – se evt. her. Jeg har sendt en mail til bibliotekschefen Inger Skamris, og hun har allerede skrevet tilbage, til trods for at hun er til konference hele ugen, og hun er heldigvis positiv over for et samarbejde. Juhuu!! Det er virkelig fedt at have fundet en case, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang og finde ud af, hvad der egentlig sker derovre på biblioteket i Randers.


Velkommen til min specialeblog!

Mit speciale handler om brugen af blogs til intern organisationskommunikation. Kommentarer er meget velkomne. Forhåbentlig bliver jeg klogere, og mit speciale bliver bedre.
juli 2018
M T O T F L S
« nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Reklamer